Inställt 21 mars: Själastugan

Vallentuna

Inställt 21 mars: Själastugan

Öppettider: lördagarna 22/2, 21/3 och 25/4 kl 11.00-14.00

Själastugan hittar du nedanför Vallentuna prästgård och öster om Vallentuna kyrka,
svid gångvägen ner till Vallentunasjön. Adress: Kyrkvägen 3, Vallentuna.

För aktuell info se: https://www.svenskakyrkan.se/vallentuna/sjalastugan

25apr 11:00 - 14:00

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...