Angarngruppen

Vallentuna

Förening för fågelskådare med Angarnssjöängen som intresseområde. 

Vi ser till helheten, så att sjöängen och omgivande miljö bevaras, på ett för fauna och flora fördelaktigt sätt. Det sker genom samarbete med länsstyrelsen och Vallentuna kommun.

Vi genomför också regelbundna guidade turer vid sjöängen.

Hemsidan

Mer om Angarngruppen

Kort om Angarnssjöängen

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken