Angarns Ekopark

Angarn, Vallentuna

I Angarns Ekopark arbetar vi för att både bevara och utveckla höga naturvärden. Arbetet genomförs enligt en skötselplan som innebär exempelvis att vi röjer skog, restaurerar vattendrag och anlägger promenadslingor. Genom att röja skapar vi områden som är inbjudande för både djur, växter och människor. En annan metod för att aktivt återskapa naturvärden är att restaurera gamla våtmarker dit ett myller av liv, från gräsänder till trollsländor, snart kan återvända.

Angarns Ekopark är belägen invid Solsjön mellan Nedre Rörby och Rocksta i Vallentuna. I nära anslutning ligger Angarnssjöängen och Roslagsleden.

Vill du hyra den fullt utrustade Grillkåtan? Kontakta ekoparken info@angarns.se för mer information.