Vallentuna Hembygdsförening

Vallentuna

Vallentuna Hembygdsförening verkar som en av flera hembygdsföreningar i kommunen.
Verksamhetsområdet utgörs i första hand av Vallentuna socken, vilket är detsamma som tätorten med omnejd och är beläget i södra delen av kommunen, men självklart finns det i föreningen ett stort engagemang i såväl kommungemensamma som läns- och riksintressen inom allt från forntida till modern kultur och historia.
Föreningen ger regelbundet ut medlemsbrevet "Föreningsnytt" och skriften "Vallentuna Förr och Nu" och är också utgivare av ett antal böcker som behandlar hembygden ur olika perspektiv.

VHF firade 60 år som förening år 2015 och är mycket glada att hälsa nya medlemmar välkomna. Mer om detta på andra ställen på sidan och på den vanliga hemsidan.

Kontaktinformation


186 50 Vallentuna
Kontaktperson: Sigurd Rahmqvist, Ordförande
Telefon: 08-51174058

E-post: sigge.rahmqvist@gmail.com
Hemsida: www.hembygd.se/vallentuna