Pilgrim Vallentuna

Vallentuna

Pilgrim Vallentuna består av tre vandringsleder som ringlar sig fram genom socknarna Markim, Orkesta och Frösunda. Runstenar, gamla husgrunder och gravhögar längs vägen berättar om dramatik och vardagshändelser för länge sedan och de medeltida kyrkorna erbjuder stilla rum av tidlöshet och ro. Vandringslederna mäter alltifrån 6 kilometer till 19 kilometer och är gjorda för att kunna nås med Roslagsbanans Kårstalinje.

Pilgrim Vallentuna är ett samarbetsprojekt mellan Vallentuna församling och Vallentuna kommun i samverkan med Hembygdsföreningarna i Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda, Vallentuna Kristna Råd samt Naturskyddsföreningen i Vallentuna.

Res med kollektivtrafiken

Enklaste sättet att ta sig till lederna är att åka Roslagsbanan. Det är bara Livstens-leden som börjar och slutar på samma ställe. Åk Roslagsbanans Kårsta-linje från Östra station till Frösunda. Det tar 43 minuter. Leden avslutas vid Lindholmens station, därifrån går tåg till Östra station. Det tar 39 minuter. Åka bil: Från Stockholm, åk E 18 mot Norrtälje, sväng av vid Arninge mot Vallentuna, följ sedan pilar mot Lindholmen och Frösunda, 4 mil från Stockholm, tar 45-60 minuter med bil. Från E 4:an sväng av i Upplands-Väsby, åk mot Vallentuna och följ sedan skylt mot Lindholmen och Frösunda.

Hitta hit