Roslagsleden: Etapp 2 Karby gård - Örsta

Vallentuna

På Löttingekullen finns ett bronsåldersröse som vittnar om att Löttinge gård tillhör de äldsta gårdarna i Täby. Ett större järnåldersfält i närheten av gården ger ytterligare belägg för det. Därifrån går Roslagsleden igenom ett stort och relativt orört skogsområde till Angarn. Där leden viker av från motionsspåret till Skavlötens friluftsgård som ligger 3 kilometer ifrån leden, passeras Fågelsångsmossen. Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare. I Vallentuna finns sju av hans runristningar, som är konstverk där sammanflätade rundjur slingrar över stenarna.

Angarnssjöängen är länets finaste fågelsjö. Cirka 25 arter häckar vid sjön och ett 75-tal i områdena kring den. Århundraden av landhöjning, igenväxning och torrläggningsförsök har förvandlat den forna havsviken till en vassbevuxen sankmark som är bra för fågellivet. Ett fågelskådartorn finns efter leden.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Karby Gårds adress är Karbygårdsvägen 1. Infarten från Bergtorpsvägen ligger strax söder om Frestavägen och Täby Kyrkby.

Buss 610 eller 611 från Danderyds Sjukhus/Mörby C.

Buss 616 från Täby Centrum eller Täby Kyrkby/Östra Byle.

Hitta hit