Rundturer - vandra, cykla eller åk bil med oss

Vallentuna

Välj mellan tre olika turkoncept.
Koncept 1 Vikingatid, Vendeltid och kyrkohistoria i Markim (4.5h)
 
Koncept 2 Vikingatid till Vasatid (4.5)

Koncept 3: Vasa, vikingar och vendelgravar - 1000 år av Historia (6h, kombination av 1 och 2)


De olika turerna i detalj:

Koncept 1: Från vikingatid till Vasatid (4.5h)
Hör om det vikingatida livet och vad en runsten säger bakom sin text, se runstenar, gravfält och husgrunder.
Kom och se Orkesta kyrkas kalkmålningar och hör om medeltida livet... om helgon och kalkmålningar, Maria-kulten, triumfkrucifix och vad som egentligen hände vid reformationen!
Upplev hur det kan ha varit för en medeltida människa när vi skalar av lager för lager bakåt i historien i den medeltida sockenkyrkan.
Se ruinerna av Vasakullen där Gustav Vasas mormor bodde och hör om vikingen Ulvs tre gälder i England och de engelska källorna som bekräftar dem!

Rundturen börjar vid Lindholmens station och går upp mot Vasakullen/Lindholmens gård där Gustav Vasas mormor bodde.
Därefter fortsätter vi genom Orkesta socken som är full av vikingatida lämningar.
Vi gör flera mindre stop vid runstenar, vikingatida gravfält, runstensbroar och husgrunder. Vi visar er de dolda spåren en sockenkyrka kan berätta vid Orkesta kyrka och berättar om runor och runstenar.

Koncept 2: Vikingatid, vendeltid och kyrkohistoria i Markim (4.5h)
Följ med till vikingatiden, dess slut och den svenska kristendomens begynnelse. Hör om den tidiga 1200-talskyrkan, se tusenåriga runstenar, lyssna på kalkmålningarnas bildberättelser och varför kyrkdörren bär ontavvärjande symboler… och om ni vågar så följ med upp ovanför de medeltida valven!

Rundturen startar vid Markims kyrka med en visning. Efter besöket går vi vidare till Snåttsta gård där vikingakvinnan Inga lät rista hela fyra runristningar där hon förklarar hur hon ärvde hela gården själv.

Vi vandrar sedan vidare genom det uppländska kulturlandskapet i en miljö där gårdarna ligger kvar på samma plats sedan vikingatiden!
Vid Vaxtunas gravfält visas traktens bronsålders-gravar upp och ges tid för matsäckspaus.
Vid den 30m i diameter stora Kööhögen berättas sedan om tiden innan vikingatiden, om Vendeltidens furstar och festandets betydelse. Vi tar också upp vikingarnas begravningstraditioner, hur livet på en gård kunde se ut och om de ovanligt gamla ortsnamnen i området.
Sedan bär färden av tillbaka till Markims kyrka.

Koncept 3: Följ med genom 1000 år i historien... Vasa, vikingar och vendelgravar (6h) 
Från Gustav Vasa och reformationen på hans eventuella födelseplats tillbaka till 600-talets storhögar vid Vaxtuna gård.

Se Orkesta kyrkas medeltida kalkmålningar från 1450-talet och hör om helgon, den medeltida kyrkan, kyrkans rättsväsende, avlatsbrev och kyrkogårdens betydelse.
Det berättas om runor och runstenar, det vikingatida livet och om vikingen Ulvs tre gälder i England.

Vandringen tar sin början vid Lindholmens station efter en kort vandring mot Vasakullen/Lindholmens gård. Där talas det om Vasa och reformationen.
Därefter vandrar vi genom Orkesta socken som är full av vikingatida lämningar.
Vi gör flera mindre stop vid olika runstenar, gravfält och runstensbroar.
Efter Orkesta kyrka kommer vi till Vaxtuna där det blir matpaus. Vid önskemål även visning av bronsåldersgravfältet innan vendelgraven visas. Sedan börjar vandringen tillbaka.
Under turen vandrar vi förbi gårdar som legat på samma plats i över tusen år.