Vallentuna kyrka

Vallentuna

Vallentuna kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet. Stenmästarna Andor och David har med runor ristat in sina namn på två av kyrkans byggstenar.

På 1200-talet tillkom sakristian och sakristian utvidgades på 1400-talet. På 1400-talet försågs också kyrkan med en gotisk tornspira av trä. Denna träffades av blixten i november 1856 och föll brinnande ner över kyrkans tak av trä som då också brann upp. Efter branden fick kyrkan sitt nuvarande utseende.