Bergsjöns badplats

Vallentuna

Bergsjön har en av Vallentuna kommuns kontrollerade badplatser. Det finns omklädningsrum och en brygga som är ny sedan några år. Sjön är ganska grund och blir snabbt varm på sommaren. Under riktigt varma somrar kan vattentemperaturen uppnå långt över 25 grader.

Parkering finns vid Kårstaskolan, därifrån går en stig till skogsbadet.

Vattnet kontrolleras varje månad
Vattenkvaliteten vid de kommunala baden testas en gång i månaden under badsäsongen och oftare om vi upptäcker någon avvikelse. Resultaten av proverna och vattentemperaturen hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen.

Res med kollektivtrafiken

Kårsta skola Nya

Vägbeskrivning

Kör E18 mot Norrtälje, vid trafikplats Söderhall ta avfart 189 mot Rimbo/Hallstavik. Kör Gamla Norrtäljevägen väg 280 1,5 kilometer och ta sedan vänster in på Kårstavägen och kör 3,8 kilometer. Sväng vänster in på Bergsjövägen och kör 93 m, sväng vänster och kör 94 m, därefter sväng vänster igen och kör 458 m - Bergsjöns badplats.

Hitta hit