Vallentuna skolmusem

Brottby, Vallentuna

På Vallentuna skolmuseum kan man se en komplett skolmiljö med skolsal och lärarinnebostad från 1910. Det finns också ett rum med skolplanscher från 1870 till 1960-talet.

Här kan man få höra om hur man förr i tiden undervisade i psalmsång och multiplikationstabellen. Eleverna fick använda griffeltavlor och skriva med stålpennor och bläck i skrivhäften med lutningslinjer. Under fotogenlampornas sken fick de ställa sig upp och svara på lärarens frågor. En vanlig bestraffning för prat under lektion var att ställa elever i skamvrån. Skolmuseet är inrymt i ett gult hus intill kyrkan. Där finns också Klockaregård, den första byskolan, ett före detta Betaniakapell, små stugor och sekelskiftesvillor.

Är du intresserad av ett besök, kontakta Vallentunas kontaktcenter för mer information. Tfn: 08-587 850 00

Kontaktinformation

Vallentuna kommun
Lilla Garn 32 B, Brottby (Åkersbergavägen vid Össeby-Garns kyrka)
Brottby
Telefon: 08-58785000

E-post: kontakt@vallentuna.se
Hemsida: http://www.vallentuna.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit