Vallentuna skolmusem

Brottby, Vallentuna

På Vallentuna skolmuseum kan man se en komplett skolmiljö med skolsal och lärarinnebostad från 1910. Det finns också ett rum med skolplanscher från 1870 till 1960-talet.

Här kan man få höra om hur man förr i tiden undervisade i psalmsång och multiplikationstabellen. Eleverna fick använda griffeltavlor och skriva med stålpennor och bläck i skrivhäften med lutningslinjer. Under fotogenlampornas sken fick de ställa sig upp och svara på lärarens frågor. En vanlig bestraffning för prat under lektion var att ställa elever i skamvrån. Skolmuseet är inrymt i ett gult hus intill kyrkan. Där finns också Klockaregård, den första byskolan, ett före detta Betaniakapell, små stugor och sekelskiftesvillor.

 

Öppet 15-24 juli, måndag-fredag, kl. 13-16

Kontaktinformation

Vallentuna kommun
Lilla Garn 32 B, Brottby (Åkersbergavägen vid Össeby-Garns kyrka)
Brottby
Telefon: 08-58785000

E-post: kontakt@vallentuna.se
Hemsida: http://www.vallentuna.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit