Örstaristningen

Vallentuna

Vid fågelsjön Angarnsjöängen finns en fantasieggande hällristning som ger en liten inblick i bronsåldersmänniskornas religiösa värld.

Örstaristningen vid Angarnsjöängen är en av Stockholmstraktens största hällristningar. Den ristades troligen någon gång under bronsåldern. Den ligger vackert i ett välkomnande strövområde.

Ristningen, som är gjord på en svagt sluttande granithäll, föreställer två skepp och två hingstar. Det största skeppet är drygt 2 ½ meter långt. Hästarna drar en vagn med fyra hjul eller solar. Bilden kan föreställa en kultisk procession och för 3000 år sedan kan detta ha varit platsen för religiösa ceremonier.

Att hästarna avbildas mule mot mule kan ha varit ett sätt för ristaren att ”vika ut” bildens perspektiv så att alla figurer blir synliga.

Till högre makter

Hällristningarna är förhistoriska originaldokument och tillhör de äldsta minnen vi har av forntidens religiösa föreställningar. De hade stor betydelse för bronsålderns människor och var en viktig del i deras magiska och religiösa värld.

Forskarna tror att ristningarna i första hand vände sig till högre makter men att de också riktade sig till andra människor. En storslagen hällristning syftade till att imponera på andra och gav status åt dem som låtit göra den. Samtidigt lämnades eviga spår i landskapet som vittnade om att området var taget i anspråk av människor.

Inga färgspår

Ordet hällristning är lite missvisande eftersom de flesta är inknackade. Det har aldrig hittats några säkra färgspår på hällristningar. Man tror ändå att de har varit imålade. Den färg man ser idag på ristningen är målad för att figurerna ska synas bättre.

Örstaristningen är en av få hällristningar i denna del av länet. Den är dessutom mycket stor, välgjord och ligger vackert i ett naturreservat.

Angarnsjöängen är en av länets främsta fågelsjöar. Vid reservatets huvudentré vid Örsta finns vindskydd, grillplats och ett naturum med en utställning om fåglar och natur i området.

Vandringsled

Vandringsleden Sjöängsslingan, som delvis går på spångar, är 6,7 kilometer lång och löper runt hela sjön.

Besöksinformation

Tillgänglighet
En smal skogsstig leder fram till ristningen vilken kan vara svår att ta sig fram på med rullstol och barnvagn.

Hitta hit
SL busshållplats Örsta. Följ Arngarnsvägen tillbaka en bit.
Med bil: Från Angarnsvägen finns en skylt med text ”Naturreservat”, dels i korsningen vid kyrkan och även vid infarten till parkeringen. Stor parkeringsplats finns cirka 400 meter från ristningen.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit