Kårstaby

Vallentuna

I Kårstaby finns fortfarande en samlad bybebyggelse som inte flyttade ut från den ursprungliga bytomten i samband med laga skifte. Det finns flera exempel på bytomter som sannolikt är reglerade redan under medeltid och även flera radbyar i socknen.

Kårsta kyrka uppfördes på 1400-talet men ersatte en äldre kyrka uppförd i trä. Sakristian är den äldsta delen och uppförd under 1200-talet. I västra kyrkgaveln finns en runsten inmurad "Alrik lät resa stenen och göra bro".

Kyrkan ligger tätt omsluten av Kårstabys välbevarade bebyggelse. Förutom bostadsbebyggelse finns här två skolbyggnader, en från 1848 och en från 1915. Här bredrevs skola ända fram till 1982 då skolverksamheten flyttade över till en nybyggd skola i Kårsta.

Hela byn runt Kårsta kyrka har av länsmuseet blivit utpekad som omistlig ur kulturmiljösynpunkt.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Roslagsbanan linje 27 mot Kårsta. Kliv av vid slutstation Kårsta. Kårstaby ligger cirka en kilometers promenad från stationen.

Hitta hit