Brottby Kvarn

Brottby, Vallentuna

Historik över Brottby kvarn

Denna väderkvarn byggdes 1876 för Brottby gård. Det årtalet är skrivet på insidan av taket. Från och med samma år blev dessutom kvarnverksamhet redovisad för gårdens ägare i skattelängderna. Under slutet av 1800-talet fanns mjölnare på gården. Troligen var kvarnen i bruk till 1920-talet. Genom en omsorgsfull renovering utförd av Össeby hembygdsförening, är kvarnen bevarad i ursprungligt skick med komplett maskineri.

Kvarnen är en så kallad skenkvarn, en ovanlig konstruktion känd endast från Uppland. Grundprincipen är att kvarnhuset står på små järnhjul och vrids runt alltefter vindriktninen på en rund järnskena i byggnadens botten. Speciellt är också at maskineriet består av gjutjärn och stål, och inte av trä som annars är vanligt i många andra kvarnar. Den har hela åtta vingar, och väggarna därvingarna sitter är plogformade. Avsikten var att få ut så mycket effekt som möjligt av vindkraften. dessutom försågs den med bandbroms som vid tiden för byggandet var en teknisk nymodighet. Kvarnen är därför ett tydligt exempel på den innovaion och ökad mekanisering som präglade jordbrukets utveckling under 1800-talet.

På 1980-talet var kvarnen i mycket dåligt skick, och maskindelana sedan länge bortförda. Hembygdsföreningen gjorde flertalet försök att förmå Vallentuna kommun som ägare att utföra underhåll. 1989 anslog till sist ko9mmunen medel så att en upprustning kunde genomföras av föreningen. Bidrag lämnades även av Länstyrelsen. Arbetet som gjordes 1989-1993 bestod av en yttre renovering och tillverkning av kvarnvingar.

1996 upplät lommunen genom hyresavtal kvarnen och kvarnstugan till föreningen för att användas som hembygdsgård. Kvarnstugan genomgick då också en betydande upprustning. 2006 fick föreningen överta byggnaderna med tillhörande mark som gåva.

2010-2015 kunde föreningen fullborda insatserna med att återställa maskineriet så som det hade varit från början. Detta gjordes möjligt genom att de viktigaste originaldelarna återfanns i en loge på Brottby gård, men även tack vare ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Kvarnen försågs med stenar, liggare och löpare, avsedda för malnming av havre. Den fick också åtta vingar som var det ursprungliga antalet.

 

Kontaktinformation

Gamla Norrtäljevägen 791
Brottby
Kontaktperson: Börje Sjöman
Telefon: 08-51241142
Telefon: 070-6105171
Bokning: 070-6952890

Arrangör: Össeby hembygdsförening

E-post: borje.sjoman@telia.com
Hemsida: http://www.ossebyhbf.se/

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Gamla Nortäljevägen 791

Faciliteter

  • Konferensmöjligheter
  • Tillgänglighetsanpassad

Hitta hit