Paddla på Långhundraleden

Vallentuna

Långhundraleden var genom hela järnåldern en segelbar transportled som gjorde det möjligt att ta sig vattenvägen från Tunaviken vid dagens Åkersberga ända upp till det som nu är Gamla Uppsala. Redan på vikingatiden hade dock landhöjningen minskat vattendjupet och försvårat framkomligheten så att vikingaskeppen fick dras fram på land korta sträckor mellan sjöar och djupare åar. Långhundraleden finns kvar som vattenled även idag även om den numera mest lämpar sig för kanotpaddling. Den övre delen är alltför smal för att ens vara farbar med kanot.

Brotorp är den nordligaste punkten där vattendjupet är tillräckligt för paddling året om. Vid Brotorp heter vattendraget Helgöån och på den paddlar man medströms med Vadadalens strandängar på bägge sidor. Strax norr om Vada kyrka, på åns västra sida, passerar med tre stora gravhögar på rad som brukar kallas för Sjökullarna och anses vara vikingatida gravar för lokala kungar. Innan ån mynnar ut i Garnsviken passerar man Össeby-Garn, som på båda sidor om ån erbjuder ett intressant stopp.

Efter en dryg kilometers paddling i Garnsviken kommer man fram till Flattsta och en iordningställd rastplats på västra stranden, med vindskydd, toalett, eldstad och plats att sätta upp tält. För den som övernattar vid Flattsta rekommenderas en kvällstur rakt över vattnet till markerna kring Hakunge gård (privat) och det vackra gravfältet från järnåldern.

Ytterligare tre kilometer söderut kommer man fram till Garnsviksbadet på östra stranden. Badet är bra att hålla utkik efter så att man inte missar inloppet till Åkers kanal som är det vatten som leder ner till utloppet i Trälhavet via Åkersberga slussar. Åkers kanal grävdes på 1820-talet i samband med att man byggde slussarna. 

Tack vare slussarna kunde man höja vattennivån och göra kanalen mer farbar även för lite större båtar. Ändra fram till 1920 kunde man åka ångbåt från Åkers slussar upp till Brottby i norra änden av Garnsviken.

Även om vattnet i Långhundraledens sjösystem rinner från norr till söder ut i Trälhavet vid Åkersberga, så är strömhastigheten så låg att det inte är några problem att paddla i omvänd riktning än den som beskrivs ovan.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Vid Össeby IP, Karby/Brottby finns det toalett, ombytesmöjligheter och dusch.