Miniguidningar - 30 min max...

Vallentuna

Välkommen att uppleva ett nedslag i historien på 30 minuter.
För dig som har ont om tid eller inte orkar lyssna en timme.

Välj en av mer än 15 olika platser inom Vallentuna och Täby kommuner vi kan guida dig på. Välj en eller kombinera flera, det är helt upp till dig!
... eller har du en egen plats du skulle vilja veta mera om? Inga prorlbm, bara kontakta så kan vi se vad vi kan hitta på!

Våra sevärdheter vi kan guida dig på 30 min

Vada sjökullar

Fornlämningar efter en vendeltida centralplats. Vada sjökullar ligger vid Långhundraleden, den viktigaste handelsleden i järnålderns Uppland.

Följ med oss på en tidsresa till 600-talet!

Vallentuna kyrka

Kyrkan är byggd i gråsten och uppfördes under slutet av 1190-talet. I Vallentunakalendariet omnäms invigningen av kyrkan.

Upplev ett av Vallentuna tätorts mest fantastiska landmärken!

 

Lindholmens slottsruin (Vasakullen)

På Vasakullen utanför tätorten Lindholmen finns en ruin efter en medeltida sätesgård. Här är det möjligt att Gustav Vasa föddes.

Kom med oss och hör historien om kung Vasa, landsfader eller tyrann?

Markims kyrka

Kyrkan ligger på en kulle som troligen var en hednisk kultplats innan befolkningen blev kristen. En offerkälla har hittats på platsen.

Kyrkan uppfördes i början på 1200-talet och är ett utmärkt exempel på en klassisk romansk landskyrka i Norden.

Följ med oss på en tidsresa till den tidiga svenska kyrkohistorien!

Broby bro

Här låg Jarlabanke-släktens begravningsplats. Broby är idag extra känt för att Estrid är begraven här. Estrid är känd för att hon gav sig av på en Pilgrimsresa till Jerusalem.

Hör historien om Estrid och Jarlabankesläkten!

Frösunda kyrka 

Det har med stor sannolikhet existerat en träkyrka i Frösunda på 1100-talet. Kykran omnämns dock först 1291 och under början av 1400-talet byggdes den rektangulära gråstenskyrka som vi ser idag.

Kyrkan har två mycket spännande inventarier. En dopfunt från 1100-talet och ett altarskåp från 1400-talet

Följ med till en kyrka med många forna och spännande inventarier!.

 

Arkils tingstad

En tingsplats från 1000-talets början. Här tog den vikingatida aristokratin beslut över Vallentuna härad.

Välkommen att uppleva vikingatiden med oss!

 

Orkesta kyrka

Orkesta kyrka är en romansk kyrka från 1100-talets slut. Vid kyrkan finns en runsten som berättar om ett plundringståg till England. Kyrkan skulle kunna var Gustav Vasas dopkyrka.

Upplev vikingatiden, svensk kyrkohistoria och lär dig om Gustav Vasa!

 

Snåttsta

Inga av Svartsjölandet (även kallad Inga i Snåttsta) var en vikingakvinna som reste 4 runstenar på Snåttsta gård. En ovanlig bedrift av en vikingakvinna.

Kom hör historien om Inga. Lär dig mer om runor och runstenar än du lärde dig i skolbänken.

Vaxtuna gravfält

Vaxtuna gravfält är speciellt på flera vis. Det sträcker sig från bronsålder till vikingatid, det är mycket stort och bosättningen var central under järnåldern.

Hör om Vaxtuna och begravningsritualer genom årtusendena!

 

Jarlabankes bro

Vikingastormannen Jarlabanke byggde flera broar och vägar. Han var en stolt man som lät resa 6 stenar till minne över sina bedrifter.

Följ med oss till Jarlabankes tid och hör hans livssaga. Lär dig om broar, runstenar och vägar under vikingatiden!

 

Vada kyrka

Vada kyrka är ifrån slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Kyrkan byggdes från början som en gårdskyrka till Vada gård och ersatte en tidigare träkyrka.

Följ med till kyrkan där Gustav II Adolf:s synder ligger begravda!

Prisinformation

70kr/p

Hitta hit