Frösunda Hembygdsförening

Frösunda, Vallentuna

Värna kultur, aktiviteter och historia i Frösunda socken.

Kontaktinformation

Frösunda Hembygdsförening
Stationshuset
Frösunda
Kontaktperson: Margareta Hellsten
Telefon: 08-51230254

E-post: ordforanden@frosundahembygd.se
Hemsida: www.hembygd.se/frosunda

Res med kollektivtrafiken