Kvarnstugan i Brottby

Brottby, Vallentuna

Kvarnstugan

Kvarnstugan byggdes någon gång under 1800-talet och utformades då som en typisk parstuga. Den fungerade som arbetarbostad till Brottby gård. I ett senare skede, obekant när, tillbyggdes stugan med en kammare på vardera gavel för de 2 hushåll, som då fanns där.

På Västanberga vår dåvarande hembygdsgård var byggnaderna i dåligt skick. En renovering beräknades bli mycket kostnadskrävande. Många tyckte då, att Kvarnstugan och Brottby kvarn, där föreningen redan var igång med en intressant satsning, borde passa bättre som hembygdsgård. Detta blev också inriktningen för den förhandling, som vidtog mellan föreningen och kommunen, som ägde av även denna byggnad.  Västanberga såldes och föreningen flyttade ut därifrån. Av vinsten på försäljningen anslogs medel till upprustning av Kvarnstugan. I samarbete mellan kommunen och föreningen inleddes ett ambitiöst upprustningsprojekt. Under ett och ett halvt år engagerades genom ALU ett tiotal personer i olika långa perioder. Ytterligare anslag motiverades som ett försenat underhåll. Med kommunen som ägare hade nämligen insatserna under de senaste 30 åren varit ytterst begränsade. Då ett betydande belopp blivit över från kvarnrestaureringen genom sparsamhet och ideella krafter, kunde också detta komma till användning för Kvarnstugan. Därutöver kunde föreningen räkna in minst 20 personer, som ställde upp ideellt. Till vissa specialarbeten anlitades särskilda hantverkare. 

I stort sett allt fick en ordentlig genomgång. Grund och bärande delar, väggar och tak, såväl exteriör som interiör, åtgärdades. Golv, dörrar och fönster byttes ut eller reparerades. Eldstäder gjordes i ordning. Vatten och avlopp drogs in, och nya elledningar med elektrisk uppvärmning infördes. En ny flygelbyggnad med handikappsanpassad toalett och förråd uppfördes. Kvarnstugans tomt fick en rejäl uppsnyggning.

Naturligtvis var det viktigt att bevara byggnadens gamla karaktär, dock med vissa moderna installationer i köket för att motsvara nutidens krav. Kvarnstugan byggdes någon gång under 1800-talet och utformades då som en typisk parstuga. Den fungerade som arbetarbostad till Brottby gård. I ett senare skede, obekant när, tillbyggdes stugan med en kammare på vardera gavel för de 2 hushåll, som då fanns där.

Men mest intressant är nog den omgivande kulturmiljö, i vilken Kvarnstugan är en del. I Kvarnbacken, som sträcker sig från Kvarnstugan till den gamla kungsådran Långhundraleden, finns ett stort gravfält från yngre järnåldern. Ganska nära finns också Össeby kyrkoruin, Sjökullarna, runstenar, gårdar med forntida anor och mycket annat. Intill E18 (vid korsningen gamla och nya Norrtäljevägarna) ligger Kvarnstugan bra till för information och studium av detta område. Temadagar med olika aktiviteter utomhus, föreläsningar om bygden och musikprogram brukar anordnas. Uthyrning till andra organisationer och enskilda förekommer även. Vallentuna kommunfullmäktige beslöt 2006 att överlämna Kvarnstugan med kvarnen och området Kvarnbacken som gåva till Össeby Hembygdsförening.

2016
I år har föreningen reparerat taket och lagt på riktigt taktegel, även en gammal björk har avverkats.

Kontaktinformation

Gamla Norrtäljevägen 791
Brottby
Kontaktperson: Börje Sjöman
Telefon: 08-51241142
Telefon: 070-6105171
Bokning: 070-6952890

Arrangör: Össeby hembygdsförening

E-post: borje.sjoman@telia.com
Hemsida: http://www.ossebyhbf.se/

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Gamla Norrtäljevägen 791

Hitta hit