Össeby-Garns kyrka

Brottby, Vallentuna

Vacker stenkyrka från tidigt 1200-tal. Namnet fick den efter Garnsviken som slutar strax söder om kyrkan. Dofunten har ett nytt underrede men är i övrigt från 1200-talets mitt. Här finns också den vackra skulpterade Mariabilden av ek, ett nordtyskt arbete från 1500-talets första hälft.

Det utsökta medeltida altarskåpet skänktes till Historiska museet (föremål 3993). Ett förslag  från riksdagsman Johan Wilhelm Lundin, ägare till gårdarna Karby och Brottby.  Vid kyrkostämman  i Össeby-Garns församling den 27 september 1868 biföll stämman "till Nationalmuseum förära en i vapenhuset gammal altartavla". Nu kom den till Historiska museet istället. 1926 försökte församlingen få tillbaka altarskåpet, man bad ärkebiskopen Natan Söderblom om bistånd, men förgäves. På dess plats finns numera ett Triumfkrucifix av päronträ.