Veda naturstig

Vallentuna

Veda naturstig går genom ett varierat skogslandskap invid Storsjön. Hela naturstigens sträcka är ca 6 km. Väljer man att gå den kortare rundan är sträckan ca 4,2 km. Naturstigen går genom en pelarsal med stora tallar, ett område som domineras av björk, en sumpskog som regelbundet översvämmas, en ekbacke och en hagmark. Skogen vid Storsjön hyser stora naturvärden och en mängd fåglar trivs i den sjönära miljön. Skogen har genomgått en omfattande restaurering för att få till ett mer varierat skogslandskap. Vid Storsjöns sydvästra del finns ett berg med vacker utsikt över sjön. Här finns grill, ved och sittmöbel. Pedagogiska informationsskyltar om djur och växter finns vid Veda naturstig. Parkering finns vid ridskolan.

Hitta hit

Vid skogen invid Storsjön mellan centrala Vallentuna och Lindholmen.

Hitta hit