Bromseby naturreservat

Vallentuna

Bromseby är ett relativt opåverkat skogsområde med höglänta häll-marker och en tallmosse. På hällmarkerna växer stora urskogstallar med mycket vackra former. Många tallar är över 300 år gamla. Området kring Tärnan lämpar sig allra bäst för den som vill uppleva naturen på egen hand, som söker avskildhet och vildmarkskänsla. Eftersom antalet vandringsleder och stigar är begränsat, bör den som vill ta sig fram fritt i markerna gärna förbereda sig med hjälpmedel som karta, kompass eller GPS.

Roslagsleden passerar förbi genom de vackra hagmarkerna vid Tärnholm, som ligger alldeles  i reservatets utkant.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit