Angarnssjöängen

Vallentuna

Angarnsjöängens naturreservat ligger bara ett par kilometer utanför Vallentuna och är en av Sveriges bästa fågellokaler. Även om många besökare kommer för fåglarna är det inte bara fågelskådare som lockas av ett besök till naturreservatet. Utsikten över de betade strandängarna är mycket vacker och den iordningsställda vandringsleden Sjöängsslingan (6,7 kilometer) är lättgången och passerar förbi en av Stockholmstraktens största och mest innehållsrika hällristningar. Fågeltornet och Midsommarberget vid sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten.

Naturreservatet är mycket rikt på fornlämningar. De kan ofta dateras från tiden mellan bronsåldern och den yngre järnåldern cirka 1500 f.Kr - 1000 e.Kr. Den så kallade Örstaristningen är från bronsåldern, ca 100 f. Kr., och föreställer två skepp samt två hästar som drar en vagn med fyra hjul. Roslagsleden går också igenom området.

Angarnsjöängen rymmer många fåglar året om, men särskilt under vår och tidig sommar är myllret av fåglar en imponerande upplevelse. I april och maj rastar stora flockar av vadare, gäss och änder. Alla svenska arter av simänder kan ses regelbundet och många av dem häckar här - bland annat årta, snatterand och skedand. Flera andra fågelarter använder Angarnsjöängen som rastplats till och från sina häckningsplatser i norra Sverige och Arktis. Under hösten rastar stora flockar med säd-, grå- och kanadagäss och i början av september är chansen stor att få se den vackra blåhaken som mellanlandar på väg söderut. Flyttfåglarna stannar ett tag, äter upp sig och vilar innan de fortsätter sin flyttning. Därför kan sammansättningen av fåglar vara högst varierande från tid till annan för den som besöker reservatet regelbundet. Det är också en del av Angarnsjöängens stora tjusning.

Bästa utsiktsplatserna är fågeltornet på sjöängens södra sida och Midsommarberget som båda lättast nås från Örsta. Utskikten är också god nedanför parkeringsplatsen vid Skesta hage.

Angarngruppen (www.angarngruppen.se) bevakar sedan många år fågellivet vid Angarnsjöängen och anordnar också guidade exkursioner till området.

 

Kontaktinformation

Angarngruppen
18686 Vallentuna
Kontaktperson: Angarngruppen, Stefan Paulin
Telefon: 070-2274513

E-post: kontakt@angarngruppen.se
Hemsida: www.angarngruppen.se

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Entrén vid Örsta är anpassad för rullstol.

Toalett finns vid Örsta och Skesta.

Vägbeskrivning

SL-buss från Vallentuna eller Kårsta, hållplats Örsta.
Parkeringsplatser finns vid Örsta, Lappdal, Kusta, Olhamra och Lingsberg.

Hitta hit