Runriket - Täby kyrka

Vallentuna

Mot slutet av 1200-talet uppfördes Täby kyrka. Den har ett långhus av gråsten med brant sadeltak. Delar av en runsten murades då in i väggen och den berättar om Holme som dött i nuvarande Italien. Gissningsvis var Holme en av de många skandinaver som tog värvning hos kejsaren i det bysantinska riket. Dagens kyrka kan ha haft en föregångare av trä. Kanske hade Jarlabankes släkt allra först låtit bygga ett enkelt kapell på sina ägor.

Sakristian tillkom under 1300-talet och efter en brand vid mitten av 1400-talet ersattes det tidigare platta innertaket av trä med tegelvalv. Samtidigt fick kyrkan ett vapenhus.

I dag är Täby kyrka mest berömd för de vackra valvmålningarna. De utfördes på 1480-talet av den berömde mästaren Albertus Pictor (Albert målare) och hans medarbetare. Scener med motiv ur Bibeln breder ut sig över valven som tecknade serier. Alberts målningar framträder ännu färgstarkt och tydligt. Altarskåpet med motiv från passionshistorien är från samma tid som kalkmålningarna.

Stenen är i två delar. Inskriften hänger ihop men är ofullständig. Den har kunnat kompletteras med hjälp av äldre avritningar av en snarlik sten som stått vid Fittja vid Vallentunasjön. Troligen har de två stenarna utgjort ett monument över den döde Holme. Gissningsvis har Holme varit kejserlig legosoldat och stupat i striderna mot normannerna eller muslimerna. Stenens två delar är inmurade i västra och södra väggen på kyrkans vapenhus.

Kontaktinformation

Tuna torg 1
Vallentuna
Telefon: 08-58785000

E-post: kontakt@vallentuna.se
Hemsida: www.runriket.se

Öppettider

Kyrkan är öppen:
Mån-fre 8.00-16.30
Lörd 10.00-17.30
Sön 9.00-16.00 vinter
Sön 8.00-16.00 juni-augusti

Inför ett besök kan det vara bra att kontakta kyrkan för information om kyrkans verksamhet just den dagen. Om större grupper vill se kyrkan är det alltid bäst att boka via församlingens bokningsavdelning, 08-580 035 00 för att vara säker på att få en speciell tid.

Mer från Runriket

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Runriket ligger cirka 2,5 mil norr om Stockholm.
Porten till Runriket, Jarlabankes bro,
ligger i Täby kyrkby. Hit tar du dig med
buss från Danderyds sjukhus eller med
Roslagsbanan. Du kan också starta turen i
Vallentuna. Besök sl.se för resinformation.

Hitta hit