Runriket

Vallentuna

Runriket består av nio besöksmål runt Vallentunasjön i Täby och Vallentuna. Den här bygden är unik. Ingenstans i världen finns så många välbevarade runinskrifter som i området kring Vallentunasjön.

Runriket består av totalt 9 platser som alla ligger runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro.

Med Jarlabankes bro som startpunkt kan man ta sig runt sjön till fots, på cykel, med bil eller buss. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och mobilguider om platsens historia och mer information kring runor och runstenar. P-platser finns anlagda. Vill du inte ta med din egen picknick-korg kan du också äta eller fika på några av restaurangerna som finns runt sjön.

Runrikets besöksmål är:

Jarlabankes bro, Täby kyrka , Broby bro, Fällbro, Risbyle, Gällsta, Gullbron, Vallentuna kyrka, Arkils tingstad

Mer från Runriket

Utbud

Fakta

Runriket består av totalt 9 platser som alla ligger runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning - se respektive plats.

Hitta hit