Klockarborg

Brottby, Vallentuna

År 1868 byggdes den första stugan (den röda) som ska ha uppförts till bostad åt smeden på gården Lilla Garn, mitt i byn. På den gården bodde då Klockaren Wilhelm Oscar Söderberg med sin familj.

År 1875 gifte sig Hjalmar Söderberg, en av sönerna på Lilla Garn, med Christina Mathilda Andersdotter som då var piga på gården. Hjalmar och Mathilda fick flytta in på Klockarborg, som på den tiden kallades "Fridhem".

Mellan 1876 och 1894 födde Mathilda 10 barn (varav ett dog i späd ålder). Efter det sista barnets födelse blev Mathilda sjuk och intagen på Hospitalet i Uppsala, där hon avled ett halvår senare. När sedan Hjalmar dog i "magkräfta" 1901, bara 6 år efter sin hustrus död, blev de nio barnen föräldralösa. Olivia och Harald som var äldst av barnen var då 25 respektive 23 år gamla, och David den yngste bara 6 år.

Det var en fattig uppväxttid där potatis som odlades på stora delar av tomten, och fisk som drogs upp ur Garnsviken, var ett nödvändigt bidrag till familjens hälsa och försörjning. En av bröderna, Nestor, har berättat - "Vi hade en skinnfäll på golvet (läs: det kalla golvet) där vi kunde leka några stycken åt gången, och det blev nog vår hälsas räddning". Fler av syskonen nådde ändå en anmärkningsvärt hög ålder. Nestor, den siste i syskonskaran, dog 1979 och var då 93 år gammal.

Syskonen Söderberg fick hjälpas åt med försörjningen. Systrarna tog tjänst i Stockholm, i familj som hembiträde, på kontor eller i affär. Bröderna blev kvar hemma på Klockarborg och arbetade som "dagsverkare" i närbygden, omvittnat duktiga och avlitade av både "bönder och herrskap". De tillverkade även ryssjor och andra fiskeredskap, både till eget bruk och till försäljning.

Harald (Halle) Söderberg skrev en del böcker, dikter och sånger. Mest känd är nog boken "Toftesta holmes hemligheter". Det är en romantiserad skildring av danskars och ryssars härjningar i Garnsbygden.

Med Klockarborg, nu förvaltat av Klockarborgs Vänner, öppnades tillgången till en kulturskatt i bygden. Belägenheten intill den märkliga fornlämningen Toftesta Holme (tidigare Garns Holme) och i anslutning till "Långhundraleden", den gamla sjöleden till Upplands inre delar, gör att Klockarborg ligger inom ett område som klassas som "dubbelt riksintresse".

Kontaktinformation

Klockarborg, Lilla Garn
Brottby
Kontaktperson: Anette Hemberg
Telefon: 070-6823701

E-post: anette.hemberg@gmail.com

Öppettider

Klockarborg hålls öppet för visning vissa söndagar under sommaren. Det går även att boka privata gruppvisningar.

Prisinformation

Att besöka Klockarborg när vi har söndagsöppet kostar ingenting.

För privat bokade gruppvisningar tar vi 30:-/person.

 

Hitta hit