Falskt eller äkta? Detektivarbete på konstmuseet

Kulturrummet - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Görel Cavalli-Björkman, en av Sveriges allra främsta konstvetare, håller ett föredrag om ”Falskt eller Äkta”, tisdagen den 17 oktober kl. 18.30 i Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus.

Cavalli-Björkman kommer att tala om de varianter som finns mellan begreppen falskt och äkta, samt om hur man kan skilja original från kopior, repliker, pastischer och förfalskningar.

De konstnärer hon presenterar var verksamma på 1600-talet, främst Rembrandt och Rubens, som båda hade en stor skara elever som målade i samma stil. Rubens var ledare för en stor verkstad där medarbetare och elever under hans överinseende deltog i produktionen av konstverk. Kopior eller repliker av ett konstverk kunde vara utförda av mästaren själv eller i samarbete med en medhjälpare.

 

Förfalskare har funnits i alla tider. En av de mest kända som Cavalli-Björkman berättar om är målaren Han van Meegeren, som var verksam i Holland vid tiden före och omedelbart efter andra världskriget. van Meegeren kände sig missförstådd som konstnär och ville hämnas på den officiella konstvärlden. Han fann en särskild tillfredsställelse i att lura en rad framstående konstforskare, som bedömde hans verk som tidiga original av 1600-talsmästaren Jan Vermeer van Delft, och förfalskningarna inbringade mycket höga inkomster.

Kontaktinformation

Vallentuna konstförening
Kulturhuset, Vallentuna

Telefon: 08-51177387

Arrangör: Vallentuna konstförening och Kultur Vallentuna

E-post: vkf@vallentunakonstforening.se
Hemsida: http://www.vallentunakonstf...

Mer från Kulturrummet - Vallentuna Kulturhus

Utbud

Prisinformation

Fri entré.

Fakta

Görel Cavalli-Björkman, professor och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, har varit förste intendent, föreståndare samt forskningschef vid Nationalmuseum. Hon har skrivit en rad böcker och kataloger om konstnärer och konstriktningar, samt haft många uppdrag i statliga, privata och internationella konstinstitutioner. I år har hon utkommit med boken ”Falskt eller äkta? Detektivarbete på konstmuseet” på bokförlaget Langenskiöld.