18 fotbollsplaner & 3000 år - Arkeologi i Molnby

Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Kom och se 1500 år gamla björnklor, delar av en vikingatida silverskatt, benpärlor från ett medeltida radband och mycket mer i denna lokalhistorisk utställning i Vallentuna Kulturhus, producerad av Kultur Vallentuna och Arkeologikonsult.

Utställningen har också en del om arkeologi i allmänhet.

Utställningen visas t o m 20/9.

Öppettider 13/8-20/9:
må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö kl 10-16 & sö kl 12-16

Bakgrund:

SL ska bygga en depå utmed Roslagsbanan i Molnby i Vallentuna. Arkeologikonsult har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att innan bygget startar undersöka de fornlämningar som ligger på platsen. 

Området som undersöks i Molnby är omkring 130 000 m2 stort, det vill säga ungefär lika stort som 18 fotbollsplaner. På platsen finns en rik mångfald av lämningar från olika perioder. Sannolikt har människor levt i området från bronsålder fram till 1800-talet, det vill säga ett tidsspann på ca 3000 år!

Större delen av området undersöktes under hösten 2016 och beräknas avslutas under 2017. Efterarbetet och analys av resultaten kommer att pågå under flera år framöver. Den här utställningen visar delar av platsens historia och det material som hittills har tagits fram. Bland mycket annat kommer vi att visa några av de vikingatida silvermynten som hittades i höstas. 

Program i samband med utställningen:

Sö 27/8 kl 12.30-16 Arkeologidagen
Program både för barn och vuxna i Vallentuna Kulturhus.

Må 4/9 kl 18.30 Föredrag: Vikingatida handel
Arkeologen Frédéric Elfver berättar i Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus

Visningar av utställningen för skolklasser arrangeras v 34-38.
För frågor och/eller bokning maila utställningsproducent Mia Ståhl Broborg på mia.stahl.broborg@vallentuna.se

Utställningen är producerad av Kultur Vallentuna och Arkeologikonsult

 

 

 

 

Mer från Vallentuna Kulturhus

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Vallentuna Kulturhus ligger i Vallentuna Centrum precis vid Vallentuna station,

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.