Själastugan

Vallentuna

Själastugan
I sommar är Själastugan stängd på midsommarafton samt 19/7-11/8.

Välkommen till sommarcafét vid Vallentuna kyrka öppet måndag - fredag, 26/6 - 4/8 kl 09.30-15.30.


Själastugans öppettider:
onsdagar kl 13.30-15.30 och fredagar kl 10.30-12.30.

Själastugan hittar du nedanför Vallentuna prästgård och öster om Vallentuna kyrka,
svid gångvägen ner till Vallentunasjön. Adress: Kyrkvägen 3, Vallentuna.

16aug 13:30 - 15:30
18aug 10:30 - 12:30
23aug 13:30 - 15:30
25aug 10:30 - 12:30
30aug 13:30 - 15:30

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...