Sommarcafe

Vallentuna

Sommarcafé
10/7-4/8

Sommarens träffpunkt för dig som är hemma:

Måndag - fredag kl 09.30-15.30

är ni välkomna med eller utan barn (och barnbarn)
för att fika och/eller leka en stund.

I Pärlans trädgård (Prästgården vid Vallentuna kyrka)
eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

20jul 09:30 - 15:30
21jul 09:30 - 15:30
24jul 09:30 - 15:30
25jul 09:30 - 15:30
26jul 09:30 - 15:30
27jul 09:30 - 15:30
28jul 09:30 - 15:30
31jul 09:30 - 15:30
01aug 09:30 - 15:30
02aug 09:30 - 15:30
03aug 09:30 - 15:30
04aug 09:30 - 15:30

Kontaktinformation

Vallentuna församling

18630 Vallentuna
Telefon: 08-51186200

E-post: vallentuna.forsamling@svens...